geschiedenis
wet plate
wetplate
wetplate
niépce

Nicéphore Niépce (1765-1833)

De oudste nog bestaande permanente foto van een beeld gevormd in een camera is gemaakt door Nicéphore Niépce (1765-1833). Hij was op zoek naar een manier om met lichtgevoelig bitumen de lithografie te verbeteren en legde zo in 1822 de basis van de heliografie (=lichttekening), een werkwijze om lijntekeningen over te brengen op een graveerplaat.

 

In 1824 slaagde hij erin met dezelfde techniek, de allereerste fotografische opname te realiseren. Het werd een beeld vanuit het raam van zijn studeerkamer. Na een lange blootstelling in een camera obscura (men spreekt van acht uur), was het bitumen voldoende gehard door de blootstelling aan het licht dat het onverharde deel kon worden verwijderd met een oplosmiddel, hij bekwam alzo een positief beeld met lichte regio's vertegenwoordigd door geharde bitumen en de donkere gebieden door kale tinten waar het oplosmiddel de bitumen kon verwijderen. Om de afbeelding te kunnen bekijken moest de plaat zodanig verlicht worden dat de kale metalen donker en het bitumen relatief licht verscheen.

 

Het is bekend dat de jaren nadien verschillende geleerden onafhankelijk van elkaar een oplossing zochten voor het vastleggen van het beeld van de camera obscura.

Zo ging Niépce ook een partnerschap aan met de Franse vorser Jacques Louis Mandé Daguerre (1787-1851). Na de plotselinge dood van Niépce in 1833 zou hij hun experimenten verder zetten.

 

In 1839 werd bijna gelijktijdig zowel in Frankrijk als in Groot-Brittannië de uitvinding van de fotografie bekendgemaakt. In feite ging het echter om twee zeer verschillende werkwijzen. De daguerreotypie, genoemd naar Daguerre , gaf een eenmalig positief beeld op een verzilverde koperplaat. De kalotypie, uitgewerkt door de Brit William Henry Fox Talbot (1800-1877), gaf een negatief beeld op papier, wat toeliet een onbeperkt aantal positieve afdrukken te realiseren.

 

Beide uitvinders wezen op de vele mogelijke toepassingsgebieden en het grote nut van deze nieuwe produktietechniek ten bate van wetenschap en onderwijs. Als nauwkeurige en relatief snelle registratiemethode werd de fotografie op dat ogenblik inderdaad door geen enkele andere techniek geëvenaard. Het onmiddellijke succes van de fotografie werd evenwel verhinderd door een aantal onvolkomenheden die slechts de volgende jaren zouden worden weggewerkt.

 

De beelden die met de daguerreotypie werden verkregen, konden slechts worden vermenigvuldigd door ze om te zetten in één van de traditionele grafische technieken zoals lithografie of gravure. Hierbij gingen echter de belangrijkste eigenschappen van het fotografisch beeld, namelijk een extreme detaillering en de niet te betwisten authenticiteit, volkomen verloren. Het rechtstreeks inetsen van de oorspronkelijke daguerreotypieplaat kon dit slechts gedeeltelijk verhelpen. De kalotypie, die wel ongelimiteerde reproduktiemogelijkheden bood, bleek sterk onderhevig aan verkleuring en was niet bestand tegen langdurige blootstelling aan het licht.

 

Opeenvolgende verbeteringen, aangebracht aan het oorspronkelijke procédé van W.H. Fox Talbot, haalden de fotografie op papier omstreeks 1850 echter uit het experimentele stadium zodat omstreeks 1855 de daguerreotypie nagenoeg volledig werd verdrongen.

mandé

Jacques Louis Mandé Daguerre

1787 - 1851

fox talbot

William Henry Fox Talbot 1800 - 1877

schonbein

Christian Frederick Schönbein 1799 - 1868

 

Gustave Le Gray 1820 - 1884

In 1846 ontdekte Christian Frederick Schönbein , een Duits-Zwitserse chemicus , per toeval genitreerd katoen ( schietkatoen , nitrocellulose ) , dit zijn katoenvezels gedrenkt in een mengsel van zwavelzuur en salpeterzuur en zeer ontvlambaar.

 

De 2 daaropvolgende jaren ontdekken Louis-Nicolas Ménard (Fr) en Florès Domonte dat door minder sterk genitreerde nitrocellulose op te lossen in ether en alcohol men een heldere relatief sterke , gelatineachtige vloeistof bekomt en in 1848 formuleert John Parker Maynard (USA) een arts uit Boston , om deze gelatineachtige vloeistof te gebruiken om een steriele laag als een soort vloeibaar verband over wonden aan te brengen.

 

De oplossing werd "collodium" (van het Griekse kollodis , kleverig) genoemd.

 

Maynard's ontdekking heeft geleid tot een aantal commerciële vormen van deze vloeistof en vloeibare / fexibele collodium wordt ook vandaag nog gebruikt als special effects makeup zoals het maken van littekens of in de medische wereld voor de vasthechting van sensors op het lichaam.

 

De eerste persoon die suggereerde om collodium te gebruiken voor fotografie was waarschijnlijk de engelsman Robert Bingham in zijn boek Photogenic manipulation (Fotografische manipulaties , in 1850 ). Hij is ook een van de eerste fotografen om later het collodium procédé te gebruiken en te beschrijven.

 

Gustave Le Gray (Fr) publiceerde de eerste formule voor gejodeerde collodium in zijn "photographic method on paper and glass " (fotografische methode op papier en glas) in 1850; Maar zijn formule was vooral theoretisch.

 

De Engelse beeldhouwer / fotograaf, Frederic Scott Archer experimenteerde met collodium voor het maken van papiernegatieven door papier te bestrijken met collodium dewelke geinpregneerd was met zilverjodides maar vanwege de problemen met het bestrijken van het papier verving hij dit door glasplaten.

 

Het doel was om de collodiumlaag los te kunnen maken en deze als transfer te gebruiken om via contactafdruk een positief beeld te bekomen. Dit laatste lukte echter niet daar deze laag te fragiel was waardoor hij opteerde om de glasplaat als vaste drager te behouden.

 

De eerste gedetaillieerde beschrijving van zijn procedé met geteste en werkende formules werd gepubliceerd in The Chemist van maart 1851.

In de collodium worden bromide- en jodidezouten opgelost.

Archer gebruikte in 1851 enkel collodium met kaliumjodide maar er zijn tientallen recepten terug te vinden met jodides en bromides van kalium , cadmium , ammonium of lithium. Jodides dienen voor de lichtgevoeligheid en het contrast en bromides voor de toonschaal.

Het collodiummengsel wordt op de glasplaat gegoten dewelke men vervolgens in een oplossing van zilvernitraat plaatst waardoor de bromide- en jodidezouten zich omvormen in zilverjodides en zilverbromides waarna de emulsie lichtgevoelig is.

 

Zodra deze reactie voltooid is wordt de plaat uit de zilvernitraatoplossing genomen en belicht in de camera.

Na de belichting wordt de plaat ontwikkeld in een oplossing van ijzersulfaat , azijnzuur ,alcohol en gedeminiraliseerd water waarna het beeld gefixeerd kan worden met natriumthiosulfaat , ammoniumthiosulfaat of kaliumcyanide ( KCN ).

 

Ter bescherming van de krasgevoelige collodiumlaag zal na droging de plaat nog vernist worden.

 

De hierboven beschreven procedure is gekend als het natte plaat collodium procedé (wetplate collodion process) omdat tijdens het proces de emulsie vochtig moet blijven tot deze gefixeerd is. De lichtgevoeligheid zal ook afnemen naarmate de emulsie droogt.

 

Dergelijke negatieven op glas , dewelke nog een zwarte coating ( verf , papier , stof ) bekomen op de achterzijde, waardoor we een pseudo positief beeld bekomen , worden ambrotypieën genoemd naar de uitvinder James Ambrose Cutting. Hij verzegelde zijn emulsielaag ook nog door er een glazenplaat voor te plaatsen en te verlijmen met canada balsem. In een later stadium werd ook zwart gelakt blik gebruikt waarbij men dan onmiddellijk een positief beeld heeft , de ferrotypieën.

 

Om op deze wijze een reproduceerbaar fotografisch beeld te kunnen maken door contactdruk van de negatieven , of een direkt positief beeld door de zwarte ondergrond was voor die tijd vrij eenvoudig , goedkoop en minder tijdrovend in vergelijking met de toen reeds bestaande en gebruikte procedés , daguerreotypie en calotypie , waardoor het ook veel toegankelijker werd.

frederick scot archer

Frederick Scot Archer 1813 - 1857

Het orginele document